Vi tillverkar och installerar förpackningsmaskiner

Vi bygger och levererar förpackningsmaskiner samt kompletta och specialanpassade förpackningslinjer till svenska livsmedelsföretag.

Vi erbjuder även heltäckande service, reservdelar och reparation.

Kundanpassat

Vårt breda utbud av förpackningsmaskiner gör att vi kan erbjuda en lösning för varje enskilt behov

Kompletta linjer

Hela produktionslinjer för flera produkter för dina behov

Produkter

Hos BL Products

Vi planerar och bygger din förpackningsmaskin eller hela din produktionslinje utifrån dina behov.

Service

BL Products

Vårt ansvar tar inte slut när vi har levererat produkten, utan vi erbjuder även service och underhåll.

Reservdelar

BL Products

Vi har alla reservdelar du behöver om något skulle gå sönder. Kontakta bara oss och vi lagar din maskin.

Följ oss gärna i sociala medier